Từ ngày 25 đến ngày 28/7/2013 tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy Dân chính Đảng (DCĐ) tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức giải cầu lông Lãnh đạo Đảng bộ DCĐ tỉnh và Trung, cao tuổi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên năm 2013.

.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 15.744
Online: 53
°