Ban hành kèm theo quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TTII ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Luật Bóng chuyền và Luật Bóng chuyền bãi biển Quốc tế

.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 15.785
Online: 44
°