Thực hiện chương trình công tác của Đảng bộ và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCHTW, ngày 02/11 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy dân chính đảng; Các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, Chi ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ, quần chúng ưu tú, lực lượng đoàn thanh niên.

Thông qua việc quán triệt, hệ thống lại những nội dung cơ bản,điểm mới trong quá trình triển khai thực hiện việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn tổ chức thực hành 01 buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ trực thuộc, gắn với chuyên đề “ Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” với cách thức biên tập nội dung ngắn gọn, hình ảnh sinh động,trình chiếu nội dung, thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn; Hội nghị là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa thực tiễn, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, tạo sức lan tỏa,bồi đắp niềm tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng với Đảng, Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Hội nghị cũng tổng kết, đánh giá kết quả và biểu dương, khen thưởng đối với 3 tập thể, 7 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề là thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ trong việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban chấp hành TW, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ngày càng  đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh,sức đề kháng để chống lại sự tác động tiêu cực, mặt trái của nền kinh tế thị trường, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

 

DƯƠNG THANH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 15.791
Online: 75
°