Kết quả tuyển chọn vận động viên đợt I, năm 2020

SỞ VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

VẬN ĐỘNG VIÊN

 

 
 
 

 

 

Số:  117/TB-HĐTCVĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Điện Biên, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển chọn vận động viên đợt I, năm 2020

         

Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-SVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức tuyển chọn, tập trung tập luyện, huấn luyện vận động viên và tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc năm 2020;

Căn cứ kết quả tuyển chọn vận động viên đợt I được tổ chức ngày 26/7/2020. Hội đồng tuyển chọn vận động viên Thông báo tới các gia đình, vận động viên đã được tuyển chọn vào các đội tuyển thể thao của tỉnh Điện Biên đợt I, năm 2020 (có danh kèm theo).

Đề nghị đại diện các gia đình và vận động viên có tên trong danh sách đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh để nộp hồ sơ và làm thủ tục chuẩn bị tập trung tập luyện thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/8 đến ngày 19/8/2020 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận: Phòng họp tầng II, khán đài A sân vận động tỉnh Điện Biên (phố 8, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

3. Hồ sơ gồm:

(1) Đơn xin gia nhập lớp hoặc đội tuyển (có chữ ký xác nhận của người giám hộ nếu vận động viên chưa đủ 18 tuổi).

(2) Bản sao photo công chứng Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

(3) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe tham gia luyện tập và thi đấu thể thao của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

* Mọi thông tin liên hệ đồng chí Trần Ngọc Lừng, Phó trưởng phòng Huấn luyện - Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (điện thoại di động: 0948.543.671).

Nếu quá thời gian thông báo trên, vận động viên không đến nộp hồ sơ và làm thủ tục, Hội đồng tuyển chọn vận động viên sẽ hủy kết quả tuyển chọn theo quy định./.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Sở;

- Phòng NVTDTT;

- Các gia đình và học sinh;

- Lưu: VT, HLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tân

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HL&TĐTDTT

DANH SÁCH

Vận động viên được tuyển chọn vào các đội tuyển thể thao của tỉnh

để tập trung tập luyện thường xuyên đợt I, năm 2020

(Kèm theo Thống báo số:        /TB-HĐTCVĐV ngày      tháng 8 năm 2020 của Hội đồng tuyển chọn vận động viên)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Môn trúng tuyển

Địa chỉ

1

Lò Thị Oanh

17/10/2008

Nữ

Karate

Bản Chiềng Ban - xã Mùn Chung - huyện Tuần Giáo

2

Lò Thị Thi

13/5/2007

Nữ

Karate

Bản Pha Nàng - xã Quài Nưa - huyện Tuần Giáo

3

Lò Thị Ngọc Yến

05/01/2007

Nữ

Karate

Bản Co Cáng - phường Nam Thanh - TP. ĐBP

4

Lò Thị Mai

27/6/2006

Nữ

Karate

Bản Pha Nàng - xã Quài Nưa - huyện Tuần Giáo

5

Quàng Thị Yên

16/6/2006

Nữ

Karate

Bản Cang - xã Quài Nưa -huyện Tuần Giáo

6

Cà Văn Tuấn

18/02/2007

Nam

Karate

Bản Chăn - xã Quài Nưa -huyện Tuần Giáo

7

Tòng Văn Nam

01/4/2006

Nam

Karate

Bản Pha Nàng - xã Quài Nưa - huyện Tuần Giáo

8

Quàng Thị Hà

 

Nữ

Điền kinh

Bản Chăn - xã Quài Nưa - huyện Tuần Giáo

Tổng cộng: 08 VĐV (môn Karate 07 VĐV; môn Điền kinh 01 VĐV)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 15.757
   Online: 92
   °